Κεντρική ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΗΤΕΣ

 

Β' ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

 1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 13-11-2014

 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 14-11-2014

  (εικόνα1 εικόνα2 εικόνα3)

 3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 19-11-2014

 4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 24-11-2014

 5. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 25-11-2014

 6. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 18-02-2015

 7. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20-01-2017 ΑΣΚΗΣΗ εικόνα1 εικόνα2 εικόνα3 εικόνα4 παράδειγμα eikones

 8. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 03-02-2017 για τις ανάγκες της άσκησης κατεβάτε τις παρακάτω εικόνες cloud ,original

 9. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 06-02-2017 για τις ανάγκες της άσκησης κατεβάτε τις παρακάτω αρχείο.

 10. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10-02-2017

  εικόνα1, εικόνα2, εικόνα3, εικόνα4

 11. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-02-17 εικόνα

 12. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-02-21 file1

 13. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-02-24 eikona1,eikona2

 14. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-03-01 askisi

 15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2017-03-01 askisi

 16. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 2017-03-03 askisi  eikona1 eikona2 eikona3 eikona4 eikona5 eikona6 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  2017-03-03 photo fonto

 17. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-03-06 lips lipsfinal amazing

 18. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-03-08 askisi

 19. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-03-10 askisi ΣΕΔΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ photo1, photo2, photo3

 20. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-03-20 photo1, photo2

 21. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-03-22 askisi

 22. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2017-03-22 askisi

 23. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ  lan wan wan ellada askisi askisi2

 24. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 2017-03-31 σχεδιάστε την εξής ιστοσελίδα.

 25. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-03-31 eikona1 eikona2 eikona3 eikona4

 26. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-03-31 eikona1 askisi

 27. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2017-04-04 askisi

 28. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ askisi

 29. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2017-04-07 eikona1 eikona2

 30. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 2017-03-31 askisi

 31. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2017-04-26 askisi

 32. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΦΟΝΤΟ eikona1 eikona2 askisi

 33. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SMOKE RAINBOW eikona1 askisi

 34. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΟΝΤΟ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ eikona1 askisi

 35. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SMOKE RAINBOW eikona1 askisi

 36. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ HANDSHAKE eikona1 askisi

 37. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CHANGE EYES COLOR eikona1 askisi

 38. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ RAINBOW LIPS eikona1 askisi

 39. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΙΤ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2017-05-19 askisi1 askisi2

 40. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ askisi1 askisi2 askisi3 Bugs Daffy Mickey

 41. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2017-10-30 askisi

 42. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ greece usa spain france russia lithuania askisi

 43. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 2017-11-08 askisi selida

 44. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 2018-01-08 askisi christtree

 45. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-01-23 askisi

 46. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2018-01-24 askisi

 47. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-01-31 askisi

 48. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2018-02-06 askisi

 49. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-02-13 askisi

 50. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2018-02-20 askisi

 51. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-02-22 askisi

 52. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2018-02-27 askisi

 53. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2018-03-08 askisi

 54. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-03-14 askisi

 55. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2018-03-21 askisi

 56. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-03-27 askisi

 57. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-03-28 askisi

 58. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-04-17 askisi

 59. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2018-04-18 askisi

 60. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2018-04-20 askisi

 61. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-04-20 askisi

 62. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-04-25 askisi

 63. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-04-27 askisi

 64. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2018-04-27 askisi

 65. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 2018-05-02 askisi

 

 

 

 

 1. VISUAL BASIC 14-11-2014

 2. ΠΟΛΥΜΕΣΑ 18-11-2014

 3. ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ DNS 18-11-2014

 4. VISUAL BASIC 19-11-2014

 5. VISUAL BASIC 19-11-2014 (παράδειγμα)

 6. ΠΟΛΥΜΕΣΑ 20-11-2014  (εικόνα)

 7. VISUAL BASIC 24-11-2014

 8. ΠΟΛΥΜΕΣΑ 24-11-2014  (εικόνα1 εικόνα2)

 9. ΠΟΛΥΜΕΣΑ 28-11-2014  (animation1 animation2) (2011-11-24)

 10. ΠΟΛΥΜΕΣΑ 03-12-2014 (εικόνα1) (2011-12-01)

 11. ΠΟΛΥΜΕΣΑ 04-12-2014 ΑΣΚΗΣΗ1 (εικόνα1) ΑΣΚΗΣΗ2 (εικόνα2) (2011-12-08)

 12. VISAUL BASIC 10-12-2014 ΑΣΚΗΣΗ εικόνα1 εικόνα2 παράδειγμα (2014-03-10)

 13. VISUAL BASIC 18-02-2015 ΑΣΚΗΣΗ εικόνα1 εικόνα2 εικόνα3

 14. ΠΟΛΥΜΕΣΑ 18-02-2015 ΑΣΚΗΣΗ (εικόνα1) (τελικό) (2012-01-26)

 15. VISUAL BASIC 16-03-2015 Δημιουργείστε το παρακάτω project